Zij-instroom in het beroep van leraar

Het traject zij-instroom in het beroep van leraar leidt mensen met werkervaring en een hogeronderwijsopleiding op voor docent in het po, vo of mbo. De Inspectie van het Onderwijs rapporteert vanuit haar reguliere toezichttaak over het aantal zij-instromers en het aantal aanbieders van zij-instroomtrajecten sinds de aanvang van het traject in het jaar 2000. De vorige kwantitatieve inventarisatie betrof de periode tot en met 2009. Dit rapport benoemt de aantallen tussen begin 2010 en eind 2013.