Monitor Krachtig Meesterschap: een eerste verkenning

De leraar neemt een centrale plaats in het onderwijs en krijgt ook veel aandacht vanuit het overheidsbeleid.. Het is daarom logisch dat van overheidswege extra aandacht voor de lerarenopleidingen wordt gevraagd.

Dit monitorrapport geeft een eerste verkenning van wat in het kader van Krachtig Meesterschap op een achttal terreinen tot stand wordt gebracht. Er is veel in de
steigers gezet; de daadwerkelijke effecten beginnen zichtbaar te worden en zullen in de komende jaren nog veel aandacht vragen om tot volle wasdom te komen en zo een
bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.