De eerstegraads lerarenopleidingen: samenvatting en beschouwing

Ook vanmorgen ging ergens een leraar de deur uit, op weg naar een nieuwe werkdag op haar middelbare school. Met welk gevoel stapte ze op haar fiets? Als het goed is: gerust, ontspannen, zin in. Want elke nieuwe werkdag is ook voor een leraar nog steeds een mooie boeiende leerdag. Als het goed is.

Als maatschappij moeten we onze leraren koesteren, ze verder brengen, en ze langdurig behouden voor het onderwijs. Zodat ook de volgende generaties leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen. Dat begint bij een stevige basis dankzij een goede lerarenopleiding. Maar wat vinden afgestudeerde leraren een goede opleiding?

Om daar inzicht in te krijgen onderzoeken wij als inspectie stelselmatig in hoeverre recent afgestudeerden tevreden zijn over hun lerarenopleiding. In deze serie ‘Beginnende leraren kijken terug’ hebben we nu vier rapporten gepubliceerd. De eerste twee delen, over de pabo’s en de tweedegraads lerarenopleidingen, verschenen in 2015.1 In de delen 3 en 4 bespreken we de oordelen van afgestudeerden over hun eerstegraads lerarenopleiding.

Welke conclusies trekken we uit onze onderzoeken en vooral: wat moet er gebeuren?