Beginnende leraren kijken terug. Deel 4: eerstegraads lerarenopleiding hbo

Dit rapport beschrijft de resultaten van inspectieonderzoek onder afgestudeerden van eerstegraads lerarenopleidingen in het hbo, de hbo-masteropleidingen. Het rapport is de tegenhanger van een onderzoeksrapport over afgestudeerden van universitaire lerarenopleidingen: beide onderzoeken zijn tegelijkertijd uitgevoerd. Voor een samenvatting en beschouwing over de eerstegraads lerarenopleidingen in hbo en wo verwijzen we naar het stuk ‘De eerstegraads lerarenopleidingen: samenvatting en beschouwing’. Dit rapport maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de oordelen van afgestudeerden en leidinggevenden over pabo’s en lerarenopleidingen wordt besproken.