Wat moeten scholen doen in het kader van de zorgplicht sociale veiligheid?

Scholen moeten sinds schooljaar 2016/2017 de sociale veiligheid monitoren. Scholen kunnen zelf het moment kiezen waarop ze dat doen. Dat hangt vaak af van de periode waarin het instrument dat de school gebruikt moet worden afgenomen.

Ook moeten scholen een veiligheidsbeleid hebben, dat erop gericht is dat alle leerlingen zich veilig voelen. De jaarlijkse monitoring laat zien of dat ook het geval is.

Onderdeel van het veiligheidsbeleid is ook de aanwezigheid van een coördinator en een aanspreekpunt voor de sociale veiligheid.