Waarom is monitoring van sociale veiligheid nodig?

Monitoring is geen doel, maar een middel. Het doel is dat de school bijtijds weet wanneer leerlingen zich niet veilig voelen en zo nodig maatregelen neemt tot verbetering. Het gaat dus om een goed functionerende aanpak voor borging van de veiligheid van alle leerlingen. Daarom is het van belang dat de school de monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om een adequaat veiligheidsbeleid te kunnen voeren, dat past bij de situatie van de school.

Het uitgangspunt is de jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Als de uitkomsten daarvan op tekorten wijzen, is het nodig dat de school werkt aan verbetering en zo nodig het veiligheidsbeleid aanpast.