Wat doet de inspectie met informatie uit de monitor sociale veiligheid?

Scholen gebruiken een instrument om de monitor af te nemen. In opdracht van de school stuurt de leverancier van het instrument vervolgens de gegevens naar ons door. In ons toezicht kijken we naar de gemiddelde veiligheidsbeleving van alle leerlingen, de gemiddelde aantasting van die veiligheid en het gemiddelde welbevinden van alle leerlingen van een school.

De leveranciers delen geen gegevens van individuele leerlingen. De informatie die wij krijgen toegestuurd, is daarom ook niet herleidbaar tot personen. Wilt u meer weten over de bescherming van de privacy van uw leerlingen? Dan kunt u dat opzoeken in de gebruiksovereenkomst die de school met de leverancier heeft afgesloten.