Wat betekent de zorgplicht sociale veiligheid?

De zorgplicht sociale veiligheid betekent dat een school alles moet doen dat nodig is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich op school veilig voelen. De wet bepaalt dat elke school er voor moet zorgen dat:

  • Er een veiligheidsbeleid wordt gevoerd.
  • Er monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
  • Er een coördinator en aanspreekpunt is voor sociale veiligheid.