Hoe houdt de inspectie toezicht op de sociale veiligheid?

Scholen moeten de sociale veiligheid van leerlingen monitoren. Ook moeten scholen de (gemiddelde) uitkomsten daarvan aanleveren aan de inspectie. Scholen die niet monitoren, spreken we daar op aan. Dat geldt ook voor scholen die het veiligheidsbeleid moeten verbeteren, maar dat niet doen.

Daarnaast zijn ernstige incidenten of risico’s voor ons aanleiding om scholen op het waarborgen van de sociale veiligheid aan te spreken.

Tenslotte kan het zijn dat het onderwerp veiligheid tijdens een gesprek of een onderzoek aan de orde komt.