Uitvoering onderzoek

De peiling Mondelinge taalvaardigheid einde s(b)o vond plaats in het schooljaar 2017/2018. Het onderzoek is in opdracht van de inspectie uitgevoerd door het Kennisinstituut voor Taalontwikkeling Amsterdam (ITTA) en Cito B.V. Bij de werving van scholen is samengewerkt met de CED-groep. Aan het peilingsonderzoek Mondelinge taalvaardigheid s(b)o deden 1.535 leerlingen mee op 53 sbo- en 15 so-scholen.

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 1 van deel C 'Doel en werkwijze van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so'.