Doel en werkwijze van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde s(b)o

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 1 van deel C 'Doel en werkwijze van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde s(b)o en so'.