Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2020 is van toepassing per 1 augustus 2020 en vervangt de versie van 2019. Het onderzoekskader bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. In het document ‘Overzicht wijzigingen bijgestelde Onderzoekskaders 2020’ vindt u een overzicht van deze aanpassingen.