Onderbouwsnelheid

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De indicator geldt net als de indicator Onderwijspositie t.o.v. advies po voor de gehele vestiging.

De hoeveelheid zittenblijvers in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is landelijk niet zo groot. Meestal blijven leerlingen zitten doordat ze langdurig ziek zijn geweest of door privé-omstandigheden te weinig onderwijs hebben kunnen volgen – niet omdat het onderwijs ondermaats is geweest. Toch is de hoeveelheid zittenblijvers voor ons een belangrijke indicatie voor de mate waarin scholen het niveau van leerlingen juist in beeld hebben en voldoende ondersteuning en begeleiding bieden.