Schoolweging 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

In dit bestand vindt u de schoolweging van alle scholen. Deze schoolweging gebruiken wij als we de resultaten van de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 beschouwen. De schoolweging is het gemiddelde van de door het CBS berekende schoolweging voor de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019. Als de schoolweging van minder schooljaren beschikbaar is, is het gemiddelde van de beschikbare schooljaren genomen.

Voor scholen die door de inspectie als aparte objecten van toezicht worden gezien maar niet als zodanig in BRON te herkennen zijn, is de schoolweging niet te herleiden. De leerlingen van de betreffende scholen zijn in BRON toegekend aan de hoofdvestiging onder het BRIN. Scholen waarvoor dit geldt zijn te herkennen in het veld toelichting als “zie schoolweging hoofdvestiging”.