Moeten toetsen per vraag goed of fout ingevoerd worden in het leerlingvolgsysteem?

Nee, hier zijn geen voorschriften voor. Wel zou het invoeren van een toets per vraag de basisschoolleraar kunnen helpen bij het analyseren van wat bepaalde leerlingen al wel of nog niet kunnen om zo beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen.