Zijn er voorschriften voor de overdracht van leerlingen naar een volgende leraar?

Nee, er zijn geen richtlijnen opgesteld voor de overdracht van basisschoolleerlingen naar een volgende leraar. Er moet wel sprake zijn van een doorgaande ontwikkeling voor de leerlingen.