Brochure Examinering in de reële beroepscontext

 Welke mogelijkheden zetten mbo-instellingen in om beter voorbereid te zijn op de serieuze uitdagingen die een examen in de reële beroepscontext met zich meebrengt? In deze brochure staan ’goede oplossingen’ en voorbeelden, aangedragen door de instellingen zelf.