Examinering en diplomering in het mbo

Het toezicht op de examinering in het middelbaar beroepsonderwijs gebeurt op basis van het Onderzoekskader mbo 2021. In het waarderingskader zijn de landelijke examenstandaarden, zoals bedoeld in artikel 7.4.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), verwerkt. Het toezicht richt zich op onderwijsinstellingen die zelf de examinering verzorgen en op exameninstellingen die de examinering uitvoeren voor de onderwijsinstellingen.

Onderzoeksrapporten Exameninstellingen Middelbaar beroepsonderwijs