Onderzoeksrapporten exameninstellingen middelbaar beroepsonderwijs

Het toezicht op de examinering in het middelbaar beroepsonderwijs richt zich op onderwijsinstellingen die zelf de examinering verzorgen en op exameninstellingen. Op deze pagina vindt u de rapporten van onderzoeken bij exameninstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het gaat dan om:

  • onderzoeken naar de kwaliteit van de examinering
  • herstelonderzoeken naar de kwaliteit van de examinering