Staat van de instelling TCI-exameninstelling te Schoonrewoerd

De Inspectie van het Onderwijs voerde in juni 2016 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij de exameninstelling TCI. Het onderzoek heeft tot doel het bepalen van de stand van de kwaliteitsborging en de kwaliteit van de examinering en diplomering. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens en een kwaliteitsonderzoek bij de exameninstelling. De inspectie baseert zich op het Toezichtkader bve 2012 en het Addendum 2015.