Gevolgen van 16 maanden corona voor het voortgezet speciaal onderwijs

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op onderstaande pagina's beschrijven we de belangrijkste resultaten van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het onderzoek vond plaats van half mei tot en met half juli 2021. We voerden gesprekken met besturen, schoolleiders, leden van de commissie voor de begeleiding (cvb) en leraren. Leerlingen van het tweede, voorlaatste en laatste leerjaar van de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht van de geselecteerde scholen vulden een digitale vragenlijst in. Onderaan deze pagina vindt u het technisch rapport met de data, opzet en verantwoording van het onderzoek.