COVID-19-monitor: voortgezet speciaal onderwijs (derde meting)

Tussen 28 september en 19 oktober 2020 hebben inspecteurs en analisten voor de derde keer telefonische interviews bij schoolleiders afgenomen in het kader van de COVID-19-monitor. Dit gebeurde op basis van een representatieve steekproef van 50 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het voortgezet speciaal onderwijs.