COVID-19-monitor: Middelbaar beroepsonderwijs Vavo (derde meting)

Tussen 28 september en 5 oktober 2020 interviewde een inspecteur de vertegenwoordigers van acht vavo-afdelingen van mbo-instellingen. De interviews verliepen telefonisch of via videoverbinding en waren toegespitst op het thema examinering. In dit document delen we de verzamelde informatie voor de mbo-vavo.