COVID-19-monitor: Middelbaar beroepsonderwijs bij niet-bekostigde instellingen (derde meting)

Tussen 28 september en 9 oktober interviewden inspecteurs de bestuurder/directeur van 30 niet-bekostigde mbo-instellingen (nbi). Telefonisch of via videoverbinding gingen zij in gesprek over de periode vanaf de eerste COVID-19-maatregelen in maart 2020 tot op heden. In dit document delen we de verzamelde informatie voor de niet-bekostigde mbo-instellingen (nbi).