COVID-19-monitor: hoger onderwijs (derde meting)

Inspecteurs hebben, tussen 28 september en 19 oktober 2020, een beredeneerde steekproef van 16 hbo-en 7 wo-instellingen telefonisch benaderd over het onderwijs in de periode vanaf de zomervakantie. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het hoger onderwijs.