COVID-19-monitor: justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen (tweede meting)

Tussen 22 juni en 3 juli 2020 hebben inspecteurs voor de tweede keer telefonische interviews afgenomen in het kader van de COVID-19 monitor bij schoolleiders van scholen verbonden aan 24 justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI’s). In dit document delen we de verzamelde informatie voor de justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorginstellingen.