Sturing op de basisvaardigheden

Besturen, scholen en opleidingen - van het primair onderwijs tot het middelbaar beroepsonderwijs - zien de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de basisvaardigheden en werken aan het verbeteren hiervan. Hoe ze dat doen, verschilt aanzienlijk binnen en tussen de onderwijssectoren. In alle sectoren zijn verbeteringen in de sturing mogelijk, zo blijkt uit het onderzoek Sturing op de basisvaardigheden.

Hierin zien we onder meer dat besturen, scholen en opleidingen nog weinig concrete doelen hebben op het gebied van basisvaardigheden. Terwijl concrete doelen het juist mogelijk maken om na te gaan of de aanpak om de basisvaardigheden te bevorderen het gewenste effect heeft. Het onderzoek leverde een aantal praktische aanbevelingen op van besturen, scholen en opleidingen voor besturen, scholen en opleidingen.