Podcast Leesonderwijs, hoe staat het ervoor en wat kan er beter?

In deze aflevering gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over leesplezier, voorlezen, een integrale aanpak van het leesonderwijs, doorgaande leerlijnen en nog veel meer. Duidelijk wordt welke stappen besturen en scholen kunnen zetten om het leesonderwijs te verbeteren. Ook de manier waarop de inspectie toeziet op de kwaliteit van het leesonderwijs komt aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden duiken we in de wereld van leesvaardigheid.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Podcasts over basisvaardigheden

De inspectie maakte een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. Hierin gaan inspectiemedewerkers in gesprek met leraren, schoolleiders en bestuurders over actuele thema’s zoals taal, rekenen en burgerschap. Samen verkennen ze de basisvaardigheden vanuit het perspectief van de onderwijspraktijk, het toezicht en het beleid of de wetenschap.

In de Inspectie van het Onderwijs Podcast bespreken we actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht. Beluister alle podcasts.