Animatie - Het waarderingskader voor besturen

In het nieuwe onderzoekskader, dat per 1 augustus van kracht is geworden, is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat we beoordelen op bestuursniveau en wat op schoolniveau. Voor besturen kijken we naar het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Wat dit inhoudt hebben we samengevat in een animatie.