Kwaliteit van de schoolexaminering

De Inspectie van het Onderwijs deed in schooljaar 2022-2023 representatief landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexaminering. 127 afdelingen van het vmbo (basis, kader, gt), havo en vwo op scholen werden bezocht. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de examinering lang niet overal op orde is. Bij 32% was de schoolexaminering onvoldoende. Bij 1 op de 8 was niet alle verplichte examenstof getoetst. Dat kwam doordat de school de verplichte examenstof niet in beeld had, of doordat er achterstanden waren bij de uitvoering van de schoolexamens. De inspectie dringt er bij besturen op aan dat zij ervoor zorgen dat de examencommissies die taak beter gaan vervullen.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek Schoolexaminering in het voortgezet onderwijs uit 2019. Doordat in de tussentijd de regels zijn aangescherpt, zijn niet alle resultaten vergelijkbaar.