Schoolexaminering in het voortgezet onderwijs

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs. Dat was naar aanleiding van incidenten in 2018 met de schoolexamens en de conclusies van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering (‘Commissie Ten Dam’). Onder 104 scholen van 64 besturen is onderzocht of de toetsing en examinering zorgvuldig verlopen en hoe besturen en scholen een zorgvuldig verloop van de toetsing en examinering bewaken.

Het examenincident en het rapport van de Commissie Ten Dam hebben het onderwijsveld onmiskenbaar wakker geschud. Hierdoor voldoen nu meer PTA’s en examenreglementen aan de wet dan vorig schooljaar. Ondanks deze verbeteringen verlopen de toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs nog onvoldoende zorgvuldig. Bij 70 procent van de scholen bleken er wettelijke tekortkomingen. Bij bijna de helft van de scholen voldeed het programma van toetsing en afsluiting (PTA) niet aan de wet: dan was niet duidelijk wat er wordt getoetst in de schoolexamens of in het PTA ontbraken er verplichte onderdelen. Ook voldeed bij een derde van de scholen het examenreglement niet; meestal doordat de medezeggenschapsraad onvoldoende was betrokken of doordat het reglement onwettelijke strafmaatregelen bevatte. En op een vijfde van de scholen verliepen de schoolexamens niet volgens het eigen PTA of examenreglement, bijvoorbeeld doordat de school niet alle toetsen uit het PTA afnam. Niettemin, op geen enkele onderzochte school liepen leerlingen het risico dat ze niet konden deelnemen aan het centraal examen.

De inspectie dringt in het rapport er bij alle besturen en scholen op aan dat zij de toetsing en examinering structureel verbeteren én bewaken.