Betrouwbaarheidsonderzoek naar de oordelen van inspecteurs

De inspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van de oordelen van de inspecteurs. De beoordelingen moeten aan hoge kwaliteitsmaatstaven voldoen en moeten boven alles fair zijn. Alle scholen en besturen moeten erop kunnen rekenen dat ze gelijk behandeld worden.

In het rapport Betrouwbaarheid en fairness van het inspecteursoordeel doen we verslag van het interne onderzoek.

Van inspecteurs verlangen we een hoge mate van professionaliteit. Gedegen onderzoek doen, hoor- en wederhoor plegen, collegiale toetsing en voortdurende training en scholing horen er allemaal bij om betrouwbare oordelen te kunnen geven.

Het onderzoek van 2016 leidde tot aanpassingen in het waarderingskader. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat dit positief heeft uitgewerkt. Daarnaast constateren we onder meer dat de inspecteurs in de meeste gevallen in staat zijn om een scherp onderscheid te maken tussen de oordelen voldoende en onvoldoende, zoals ons toezicht die sinds augustus 2017 kent.

Vervolgfase

Alle sectoren gaan de zorg voor de interne kwaliteitszorg voor de oordeelsvorming verder aanscherpen. Aan het eind van 2018 vindt een evaluatie van de verbeteracties plaats. Bij de eerstvolgende herziening van het onderzoekskader kan dit ook leiden tot aanpassingen. 

Na deze evaluatie besluiten we of we een nieuw onderzoek naar de betrouwbaarheid van de oordelen gaan doen.