Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs in het onderwijs in schooljaar 2022-2023

Ieder jaar brengen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs een overzicht uit over het aantal dossiers. In het schooljaar 2022-2023 zijn er 2152 nieuwe dossiers binnen gekomen over het onderwijs. Dit zijn er meer dan in schooljaar 2021-2022, toen het aantal nog op 1743 dossiers lag. Dit is een stijging van 409 dossiers ten opzichte van vorig schooljaar, en maar liefst 856 meer dan in 2020-2021. Deze toename is met, uitzondering van radicalisering, in alle categorieën zichtbaar.

Bekijk ook: