Vertrouwensinspecteurs zien opnieuw toename meldingen in de kinderopvang

Het aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs over de kinderopvang steeg in 2023 opnieuw. Dat ziet de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse overzicht van het aantal binnengekomen dossiers. De dossiers gaan over fysiek en psychisch geweld, seksueel misbruik en seksuele intimidatie en over discriminatie en radicalisering. In 2023 is het totaal aantal dossiers voor de kinderopvang 271. Ten opzichte van 2022 is er een toename van 38 dossiers. U leest hieronder meer over het aantal dossiers per categorie en het type opvanglocatie.

Aantal dossiers kinderopvang per jaar

Aantal dossiers kinderopvang per jaar 2021-2023
Dossiers
2021136
2022233
2023271
Brontabel als csv (41 bytes)

Meer dossiers

Van 233 dossiers in 2022 naar 271 dossiers in 2023. Waar gaan de dossiers precies over? 
•    Een vorm van mogelijk seksueel misbruik: 32 dossiers.  
•    Seksuele intimidatie: 54 dossiers. 
•    Psychisch geweld: 44 dossiers.  
•    Fysiek geweld: 139 dossiers.  
•    Discriminatie: 2 dossiers. 
De grootste toename in 2023 zit in dossiers uit de categorie fysiek geweld. In een nieuwsbericht over het aantal dossiers in 2022 stelde de inspectie dit ook vast. De toename in dossiers zien we niet alleen in de kinderopvang. Ook schreef de inspectie eerder in een bericht dat de stijgende lijn doorzet in het onderwijs. Bij de gemelde situaties in het onderwijs lijkt geweld ernstiger van aard en de geweldpleger jonger van leeftijd.

Aantal dossiers per categorie

Aantal dossiers per categorie 2023
Dossiers
Seksueel misbruik32
Seksuele intimidatie54
Psychisch geweld44
Fysiek geweld139
Discriminatie2
Brontabel als csv (115 bytes)

De meld-, overleg- en aangifteplicht

Voor professionals in de kinderopvang die een vermoeden of weet hebben van seksueel misbruik of intimidatie of een vermoeden hebben van geweld tegen kinderen tijdens de opvang, geldt een onverwijlde meld-, overleg- en mogelijk aangifteplicht.  Wanneer er een redelijk vermoeden is dat een met taken belast persoon een mogelijk strafbaar feit heeft begaan jegens een opgevangen kind, dan kan de vertrouwensinspectie de kinderopvanghouder aangifteplicht opleggen. Een met taken belast persoon kan een leerkracht of een lid van het onderwijsondersteunend personeelslid zijn, maar bijvoorbeeld ook een vrijwilliger. Hieronder gaan we verder in op de specifieke overlegplichtige dossiers. 

  1.  mogelijk seksueel misbruik: 32 dossiers 
    In 2023 registreerde de inspectie 32 dossiers over mogelijk seksueel misbruik. In 27 van de 32 dossiers was de beklaagde een met taken belast persoon. In 23 van deze 27 dossiers is in het overleg een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit vastgesteld en is de houder verwezen naar de zedenpolitie voor het doen van aangifte of het maken van een melding.
     
  2. fysiek geweld: 56 dossiers over mishandeling
    In de categorie fysiek geweld geldt dat 56 van de 139 dossiers een vorm van mishandeling bevat. In 51 van de 56 dossiers was de beklaagde een met taken belast persoon. In het overleg tussen de houder en de vertrouwensinspecteur is in 37 van de 51 dossiers een redelijk vermoeden van een mogelijk strafbaar feit ingeschat en is de houder verwezen naar de politie voor het doen van aangifte of melding.  

Meer fysiek geweld, minder seksueel misbruik

Wat valt op bij de vergelijking met 2022? Voornamelijk in de categorie fysiek geweld zien we in 2023 een hoger aantal dossiers. Voor deze categorie is er sprake van een toename van 36 dossiers. Bij seksueel misbruik zijn er 4 dossiers minder. Op het gebied van seksuele intimidatie is er echter wel een toename, namelijk met 7 dossiers. Psychisch geweld is met 1 dossier toegenomen. Discriminatie telt 2 dossiers en is daarmee gelijk gebleven aan 2022.

Meer dossiers op kinderdagverblijven en bij buitenschoolse opvang

In de kinderopvang zijn 3 opvangvoorzieningen te onderscheiden, te weten kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Hieronder wordt per opvangvoorziening een samenvatting van het aantal dossiers opgesomd:  
1.    Kinderdagverblijven: in 2023 zijn in totaal 155 dossiers over kinderdagverblijven (KDV) geregistreerd. Dat zijn 38 dossiers meer dan in 2022.
2.    Buitenschoolse opvang: over de buitenschoolse opvang (BSO) zijn er 69 dossiers geregistreerd. Dit zijn 6 dossiers meer dan in 2022.
3.    Gastouderopvang: in 2023 telt het aantal dossiers over gastouderopvang (GO) 47. Dit zijn er 6 minder dan in 2022.
 

5 knuffels in een vensterbank
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Download het overzicht

De Inspectie van het Onderwijs rapporteert over het aantal dossiers in opdracht van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie rapporteert over de aantallen. Hierbij brengt de inspectie  de categorieën in kaart,  zonder duiding.  Voor de cijfers per categorie of per locatie  downloadt u via de link hieronder een overzicht.