Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2023

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs geven jaarlijks een overzicht van het aantal binnengekomen dossiers uit. In de kinderopvang steeg in 2023 het aantal dossiers van 233 dossiers naar 271. De dossiers gaan over fysiek en psychisch geweld, seksueel misbruik en seksuele intimidatie en over discriminatie en radicalisering. De grootste toename in 2023 zit in dossiers uit de categorie fysiek geweld.