Nieuwe schoolweging primair onderwijs gepubliceerd

De inspectie heeft de nieuwe schoolweging gepubliceerd. We gebruiken de schoolweging als we de leerresultaten van basisscholen beoordelen. Daarbij houden we rekening met de leerlingpopulatie van de scholen aan de hand van de schoolweging. We publiceerden de schoolweging later dan voorheen. Dit komt doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds vorig schooljaar (2022-2023) de schoolweging later in het jaar bekend maakt.

2 leerlingen uit groep 8 schrijven Engelse tekst op Digibord
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

We gebruiken de nieuwe schoolweging vanaf het moment dat we de resultaten van de doorstroomtoets in 2024 bij de beoordeling van de leerresultaten betrekken.

Veranderingen van invloed op de berekening van de schoolweging 

Een aantal veranderingen waren van invloed op de latere berekening en publicatie van de schoolweging. 

Latere publicatie door het CBS

Het CBS publiceert sinds vorig schooljaar de schoolweging op een later moment in het jaar. De peildatum is namelijk verschoven van 1 oktober naar 1 februari. De reden hiervoor is dat de bekostiging in het primair onderwijs is gewijzigd. 

Verandering registratie van scholen

Daarnaast is de wijze van registratie van scholen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) door de introductie van RIO (Registratie instellingen en opleidingen) veranderd. Diverse scholen hebben onduidelijkheid ervaren bij het invoeren van de gegevens in RIO. Daardoor waren er dit jaar meer aanpassingen nodig dan voorheen om de juiste schoolweging te bepalen voor scholen met meerdere vestigingen.

Grote instroom van nieuwkomers

De grote instroom aan nieuwkomers maakte het ook ingewikkeld om de best passende schoolweging te bepalen.

Toelichting en antwoord op veelgestelde vragen

In het bestand met de schoolweging 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 vindt u 2 tabbladen met toelichtingen. Het eerste tabblad bevat een algemene toelichting. Het tweede tabblad gaat in op de veranderingen. Ook vindt u hier het antwoord op veelgestelde vragen. 

Contact 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantcontact.