Schoolweging 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023

In dit bestand vindt u de schoolweging van alle scholen op peildatum 1-02-2023. De schoolweging is het (ongewogen) gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende schoolweging voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023. Als de schoolweging van minder schooljaren beschikbaar is, is het gemiddelde van de beschikbare schooljaren genomen. Bij de berekening van de schoolweging gebruikt het CBS de ROD-bestanden van DUO.

Het driejaarsgemiddelde in dit databestand wordt gebruikt als de inspectie de leerresultaten van de schooljaren 2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024 beoordeelt.