Doorstroomtoets en beoordeling leerresultaten

Vanaf dit schooljaar maken leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Door de invoering van de doorstroomtoets kan het zijn dat de toetsresultaten niet volledig te vergelijken zijn met eerdere jaren. Op deze pagina gaan we in op de wijzigingen en wat dit betekent voor de beoordeling van de leerresultaten.

Let op: In de nieuwsbrief Speciaal onderwijs van 13 december 2023 stond per abuis een nieuwsbericht over de doorstroomtoets en de beoordeling van leerresultaten. Dit nieuwsbericht is echter enkel van toepassing op het primair onderwijs. 

Groepje van 3 leerlingen staan rond tafeltje en overleggen met elkaar
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Leerlingen uit groep 8 maken vanaf dit schooljaar de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Ze maken deze toets 2 maanden eerder dan de eindtoets. 

Met de overgang van de eindtoets naar de doorstroomtoets is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vanaf nu verantwoordelijk voor de normering. Met andere woorden: de vergelijkbaarheid van de toetsresultaten. Daarnaast wordt de Centrale eindtoets niet meer aangeboden. Ook zijn er twee nieuwe doorstroomtoetsen. Al deze wijzigingen zorgen ervoor dat dit kan betekenen dat de toetsresultaten niet volledig te vergelijken zijn met eerdere jaren. 

Meer informatie over de normeringswijze van de doorstroomtoetsen vindt u op de website van het CvTE.

Beoordeling leerresultaten

Bij de beoordeling van de leerresultaten kijken we naar de resultaten van 3 schooljaren. In het schooljaar 2023-2024 beoordelen we de leerresultaten op basis van de eindtoetsen van 2021, 2022 en 2023. De resultaten op de doorstroomtoets van 2024 betrekken we hierbij nog niet. Dat doen wij omdat het effect van alle veranderingen op de leerresultaten nog onbekend is. Alleen op verzoek van de school betrekken we vanaf half maart de resultaten op de doorstroomtoets 2024 bij de beoordeling. 

Lees meer over hoe we de leerresultaten beoordelen op de website wetten.overheid.nl.

Nadere analyses van de leerresultaten 

Zodra de resultaten op de doorstroomtoetsen van 2024 bekend zijn, zullen we deze analyseren. We kijken dan ook of we onze beoordelingswijze moeten aanpassen. Na de zomervakantie van 2024 kunnen we hier duidelijkheid over geven.

Meer weten?

Op de website Rijksoverheid.nl leest u wat de invoering van de doorstroomtoets betekent voor scholen. Op de pagina Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2023-2024 leest u meer over de beoordeling.