Aandachtspunten overgang van po naar vo

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. De aanleiding hiervoor is onder andere de oproep aan scholen van minister Slob in 2021 om kansrijk te adviseren. Nu de tijd van het jaar nadert dat basisscholen het schooladvies opstellen, brengen we de uitkomsten graag opnieuw onder de aandacht.

2 leerlingen uit groep 8 maken een opdracht in rekenschrift en overleggen met elkaar
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Feiten en fabels over het basisschooladvies 

We hebben onder andere onderzocht hoe basisscholen invulling gaven aan de adviesprocedure voor leerlingen uit groep 8. Het bleek dat er helaas veel misverstanden in het onderwijsveld en bij ouders leven over het schooladvies. We hebben op basis hiervan de feiten en fabels op een rij gezet.

We zagen vooral fabels over: 

  • Enkele tegenover dubbele adviezen
  • Mogelijkheden van opstromen en afstromen
  • Inhoud en status van plaatsingswijzers
  • Mogelijkheden voor het geven van plaatsingsadviezen
  • Hoe de inspectie kijkt naar doorstroomgegevens
  • Welke gegevens over het vervolgsucces van leerlingen beschikbaar zijn. 

U leest meer in Feiten en fabels in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Plaatsing en onderwijsaanbod brugklas goed doordenken

Leerlingen met hetzelfde basisschooladvies kunnen in heel verschillende soorten brugklassen terechtkomen. De scholen in het voortgezet onderwijs hebben nog weinig beleid rond de plaatsing van leerlingen. Dat concluderen wij vanuit een ander onderzoek: plaatsing en onderwijsaanbod in de brugklas kunnen beter doordacht

Als in een brugklas leerlingen van verschillende niveaus zitten, zien we dat scholen nog weinig doordenken hoe leerlingen op het niveau kunnen komen dat het best bij hen past. Verder kunnen scholen voor voortgezet onderwijs nog beter gebruikmaken van de informatie die ze krijgen van de basisscholen van de leerlingen.

Alle informatie leest u op de pagina overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs