Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Vanaf 1 augustus 2018 is maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen (tijdelijk) niet naar school kunnen. De school kan de leerling met instemming van de inspectie een aangepast onderwijsprogramma aanbieden dat afwijkt van de vastgestelde onderwijstijd. Op deze manier kan de leerling toch voor een deel onderwijs volgen op school.

Deze regeling is al een aantal jaar mogelijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De gewijzigde Variawet per 1 augustus 2018 maakt het ook mogelijk om in het reguliere onderwijs af te wijken van de onderwijstijd. De bijbehorende beleidsregel beschrijft onder welke voorwaarden maatwerk is toegestaan.

Instemming

Om te kunnen afwijken van het minimum aantal uren onderwijs vraagt het bevoegd gezag van de school instemming aan de inspectie via het Internet Schooldossier. Aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (OPP) onderbouwt het bevoegd gezag -het schoolbestuur- de beslissing om de leerling minder onderwijs te laten volgen op school. De wettelijke vertegenwoordigers van de leerling moeten op de hoogte zijn van de beslissing en hebben het handelingsdeel van het OPP ondertekend.

Op de webpagina Maatwerk in onderwijstijd leest u meer over de regeling en de aanvraagprocedure.

Ontheffingen speciaal onderwijs

De beleidsregel vervangt de eerdere regel van 11 juli 2013 over het verlenen van ontheffingen Wet op de extertisecentra (WEC) en Onderwijskundig besluit WEC. De voorwaarden voor de afwijking van de toelatings- en verlatingsleeftijd en de maximum duur van stages in het speciaal onderwijs zijn overgenomen in de nieuwe beleidsregel. Hierover leest u meer op de pagina Een ontheffing aanvragen.