Schorsingen en verwijderingen 2018/2019

Op deze pagina vindt u de bestanden met schorsingen en verwijderingen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in schooljaar 2018/2019. Het betreft schorsingen en verwijderingen die in de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 bij de inspectie zijn gemeld via het Internet Schooldossier.

Er zijn 2 bestanden beschikbaar:

1.   20180901_v02_B1_SV.ods

Dit bestand bevat het aantal schorsingen en verwijderingen per object van toezicht. Het object van toezicht wordt in het primair onderwijs (po) gevormd door het cluster (combinatie van één of meer vestigingen en/of inspectielocaties), in het speciaal onderwijs (so) door de onderwijskundige eenheid (onderwijssoort binnen één of meer vestigingen) en in het voortgezet onderwijs (vo) door een afdeling (een onderwijssoort binnen een vestiging). Voor po- en so-scholen gaat het alleen om het aantal schorsingen. Voor vo-scholen wordt zowel het aantal verwijderingen als het aantal schorsingen gegeven. Daarnaast bevat dit bestand ook de bij het object van toezicht betrokken vestigingen.

2.   20180901_v02_B2_SV.ods

In dit bestand zijn de landelijke aantallen schorsingen en verwijderingen opgenomen, uitgesplitst naar sector en onderwijssoort met (voor de schorsingen) de gemiddelde duur en (voor zowel de verwijderingen als de schorsingen) de frequentie waarin bepaalde redenen zijn opgegeven. Combinaties van sector en onderwijssoort met te lage totaalaantallen zijn hierbij uit privacyoverwegingen achterwege gelaten.

Een uitgebreide toelichting op de bestanden vindt u in het document Toelichting open data Schorsingen en verwijderingen 2018/2019.