Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?

Wat betreft lichamelijke opvoeding is er geen norm voor een absoluut aantal uren, maar is het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 1 augustus 2005 door de school werd gegeven het uitgangspunt. Het is de inspectie bekend dat er bij scholen onduidelijkheid is ontstaan over de betekenis van de nu in de wet opgenomen borging voor het vak lichamelijke opvoeding voor vwo, havo en vmbo.