Symbiose: deel van het onderwijs volgen op een andere school

Leerlingen staan ingeschreven bij een school en volgen daar ook het onderwijs. Soms is het voor de leerling beter om een aantal lessen op een andere school te volgen. Dit heet symbiose. Een leerling die staat ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs kan dan een deel van het onderwijs volgen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs of in een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (mbo). Dit heeft in de alledaagse praktijk allerlei voordelen.

Curriculum

De leerling blijft ingeschreven staan op de eigen school en de eigen school verzorgt het kerncurriculum. In het kerncurriculum neemt de school het aanbod op dat onmisbaar is voor verdere ontwikkeling naar eventuele vervolgopleiding of beroep zoals dat redelijkerwijs van de school mag worden verwacht. 
Het deel van het onderwijs dat op de andere school plaatsvindt (volgens symbiose), is het differentieel curriculum. In het differentieel curriculum worden onderwerpen opgenomen die de leerling nodig heeft voor zijn ontwikkelingsperspectief of (toekomst)mogelijkheden.

De inspectie gaat ervan uit dat het differentieel curriculum maximaal 60 procent van de onderwijstijd per week in beslag neemt. Wanneer de leerling meer dan 60 procent van de onderwijstijd op de andere school onderwijs volgt, gaat de inspectie ervan uit dat inschrijving op de andere school beter passend is. De grens van 60 procent is een grens die op de bedoeling van de wet beredeneerd is, maar geen wettelijk bepaalde grens.

Zonder symbiose is het niet toegestaan leerlingen van verschillende scholen in een groep te mengen, omdat scholen bekostiging krijgen voor de leerlingen die op de eigen school staan ingeschreven. Uitzondering hierop zijn scholen die deelnemen aan het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs.

Lees meer over in de beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs (staatscourant 24-05-2022, nr 13929).

Geen maximum en minimum aan symbioseperiode.

Er is geen maximum of minimum verbonden aan de periode waarvoor de symbiose kan worden aangegaan. De overeengekomen termijn moet wel in de symbiose-overeenkomst (art. 12 Onderwijskundig besluit WEC) worden opgenomen.  

Meer informatie vind u in het onderstaande document.