Criteria bekostiging voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Scholen kunnen een bekostiging aanvragen bij DUO voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb). De inspectie controleert of de leerlingen waarvoor een aanvraag is ingediend voldoen aan de gestelde criteria.

Voor de bijzondere bekostiging komen leerlingen in aanmerking die op de datum van 1 oktober met een categorie 3 bekostiging staan ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gaat om leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, die meer (medische) zorg in schooltijd nodig hebben dan de school zelf kan bieden.