43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025

Vandaag is een feestelijke dag voor de 43 scholen die vanaf nu het predicaat Excellente School 2022-2025 mogen dragen. De predicaten zijn voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. Deze predicaten zijn toegekend op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen en elke Excellente School beschikt ook over de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Excellente Scholen blinken uit met een specifiek profiel

Ook dit jaar zag de jury weer veel mooie voorbeelden van excellentieprofielen. Zo laat het team van OBS Overvecht in Utrecht zien dat het zorgt voor een stevige basis voor ieder kind door aandacht voor taal, rekenen en de ontwikkeling tot goede burger, gecombineerd met brede talentontwikkeling. Op Het Mozaїek in Arnhem werkt het team aan onderwijs met zelfontwikkelde leermethoden, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en passend bij de leerlingen van de school. En op de Gooise praktijkschool (Hilversum) is veel aandacht voor de autonome ontwikkeling en professionalisering van de onderwijsprofessionals, met veel ruimte en eigenaarschap voor het team tot gevolg. Op Portus Juliana, een school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, maakt het team indruk met de verankering van het (t)huiswerkvrije onderwijs, de intensieve leerlingbegeleiding en de kansen die aan alle leerlingen geboden worden. Het zijn uiteenlopende profielen die door de jury zijn herkend in zowel de plannen als de dagelijkse onderwijspraktijk van de deelnemende scholen.

Overzicht Excellente Scholen

Op de website www.excellentescholen.nl staat een overzicht van Excellente Scholen 2022-2025, evenals een overzichtskaart van alle Excellente Scholen.

Traject Excellente Scholen

In de afgelopen periode hebben 46 scholen/schoolsoorten (binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs) deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Hun profielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een voorbereidingsgesprek en een jurybezoek.

In januari 2022 ontvingen 55 scholen/schoolsoorten het predicaat Excellente School, na een traject dat vanwege het coronavirus diverse vertragingen kende. Dit jaar ontvingen in totaal dus bijna 100 scholen het predicaat Excellente School. Ze leverden een bijzondere prestatie in een periode waarin het al een grote opgave was om het onderwijs te continueren.