Oordelen primair, speciaal en voortgezet onderwijs 1 april 2019 (versie 2)

Hieronder vindt u versie 2 van het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 april 2019. Er zijn enkele objecten van toezicht (besturen/scholen/onderwijssoorten) toegevoegd, vervallen of gewijzigd, omdat daarbij opheffing, stichting of fusie met terugwerkende kracht in onze administratie is vastgelegd. Er zijn ook enkele vaststellings- en/of publicatiedata van (eind)oordelen verbeterd. In een onderzoek horen de vaststellingsdatum van het rapport en de vaststellingsdatum van eventuele (eind)oordelen hetzelfde te zijn. Dit geldt ook voor de publicatiedatum van het rapport en de publicatiedatum van eventuele (eind)oordelen. Ingevoerde data die van elkaar afweken zijn gecorrigeerd.

Een uitgebreide toelichting op de bestanden is te vinden in het document Toelichting open data oordelen 1 april 2019 (versie 2).