Mbo-studenten tijdens corona tevreden over stages, welzijn had te lijden

Studenten in het mbo blijken in het algemeen tevreden over de begeleiding tijdens de stage in de coronaperiode. Dat blijkt uit nader onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs dit voorjaar uitvoerde. Ook is onderzoek gedaan naar hun maatschappelijke ontwikkeling en welbevinden. Het algemene beeld daarbij is dat afstandsonderwijs het lastiger maakte om studenten te ondersteunen bij hun maatschappelijke ontwikkeling en ook dat studenten zich in die periode slechter voelden.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Verdiepende onderzoeken naar mbo tijdens corona

Afgelopen voorjaar heeft de Inspectie van het Onderwijs bij alle onderwijssoorten onderzocht wat de effecten waren van corona. In het mbo zijn daarnaast twee verdiepende onderzoeken uitgevoerd. Ten eerste wilde de inspectie van studenten en onderwijsteams horen wat de gevolgen van de coronacrisis waren voor de beroepspraktijkvorming - de binnen het mbo zo belangrijke stages. En ten tweede is doorgevraagd over de zogeheten socialisatie: welke invloed had de coronacrisis op de maatschappelijke ontwikkeling van mbo-studenten en op hun welbevinden. Een samenvatting van de uitkomsten zijn bijeengebracht in de factsheet Gevolgen van corona voor beroepspraktijkvorming in het mbo en de factsheet Gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten.

Focus op wat wél mogelijk was  

Studenten blijken in het algemeen tevreden over de begeleiding tijdens de stageperiode. Veel fysieke stages gingen niet door, maar de onderwijsinstellingen focusten op wat wél mogelijk was en de informatievoorziening was volgens de studenten goed. Studenten leerden ook andere dingen dan normaal, zoals zelfstandigheid, flexibiliteit en digitale vaardigheden. Maar het was naar eigen zeggen bijvoorbeeld lastiger om een realistisch beroepsbeeld te krijgen. Ook lukte het minder vaak om praktijkopdrachten uit te voeren, te oefenen en dus routine te krijgen. Voor onderwijsinstellingen bood de crisis tegelijkertijd de mogelijkheid om meer ervaring op te doen met de voordelen en beperkingen van online contacten.

Welzijn van studenten te lijden onder corona

Daarnaast werden studenten en onderwijsteams nader bevraagd over de gevolgen van de coronacrisis voor de socialisatie van mbo-studenten. Het algemene beeld is dat studenten zich in de periode tot de zomer van 2021 slechter voelden. Dat kwam volgens de docenten door een gebrek aan sociale contacten en het gemis van school en structuur. Ook op het gebied van hun maatschappelijke ontwikkeling waren er beperkingen. Zo blijkt dat tijdens de online lessen gevoelige onderwerpen moeilijker aan de orde komen. Verder gaven studenten onder meer aan dat er door de maatregelen minder kon worden samengewerkt en er werd meer eigen initiatief verwacht. Wel lieten onderwijsteams studenten waar mogelijk naar school komen, omdat studenten hun sociale vaardigheden daar beter kunnen ontwikkelen.

Onderzocht bij studenten en onderwijsteams

De onderzoeken werden uitgevoerd tussen april en juni 2021 onder studenten en onderwijsteams van opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) aan bekostigde instellingen. Het onderzoek naar de beroepspraktijkvorming gebeurde onder studenten en onderwijsteams van 37 opleidingen in de zorg- en economiesector. Voor het onderzoek de gevolgen voor socialisatie werden studenten en onderwijsteams van 28 opleidingen benaderd.