Webinar middelbaar beroepsonderwijs

Schooljaar 2019/2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. Veel lessen vonden online plaats, stages konden niet altijd doorgaan en ook de examinering moest soms op andere manieren plaatsvinden. In het webinar over middelbaar beroepsonderwijs vertellen we meer over het beeld dat de inspectie heeft opgehaald over het onderwijs in coronatijd. Daarnaast zoomen we in op voortijdig schoolverlaters en studenten die een entree- of niveau 2-opleiding doen. We gaan in op hun kansen op de arbeidsmarkt, de mogelijkheden die zij hebben om die kansen te verbeteren en wat opleidingsteams voor deze studenten kunnen doen.