Beleid stagediscriminatie mbo-instellingen

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht welk beleid mbo-instellingen voeren ten aanzien van stagediscriminatie. Uit het onderzoek blijkt dat er op de instellingen slechts in een enkel geval een instellingsbrede definitie bestaat van wat stagediscriminatie is en dat het begrip veelal persoonlijk wordt ingevuld.  Hierdoor blijkt het lastig om stagediscriminatie te kunnen herkennen. Met als gevolg dat studenten niet precies weten wanneer zij gediscrimineerd worden en discriminatie dus ook niet melden.