Lerende dialogen

Voor het interbestuurlijk toezicht op gemeenten zetten we een nieuw instrument in: de lerende dialoog. Dit is een gesprek waarin gemeenten met elkaar en met ons in gesprek gaan over bepaalde thema's binnen het toezicht en handhaving kinderopvang en LEA. Ook willen we gemeenten meer inzicht geven in risico’s en goede voorbeelden aan de hand van ons landelijke beeld.

Lerende dialoog 1: Toezicht en handhaving kinderopvang

Het eerste thema dat wij voor de eerste Lerende dialoog gekozen hebben, was Toezicht en handhaving kinderopvang. De opbrengsten van het gesprek presenteerden we tijdens een webinar. Bekijk de PowerPoint-presentatie.

Lerende dialoog 2: Lokale Educatieve Agenda

Voor de tweede Lerende dialoog gaan we met 20 gemeenten in gesprek over de Lokale Educatieve Agenda. Hoe ervaren zij het jaarlijkse overleg met de houders van kinderopvanglocaties en de besturen voor het funderend onderwijs binnen hun gemeente? En welke knelpunten en succesfactoren zijn er?

In eerdere onderzoeken die de inspectie deed, concludeerden we dat gemeenten regelmatig worstelen met het jaarlijkse LEA-overleg. Het ministerie heeft, naar aanleiding van onze aanbevelingen, in deze brief ook aangegeven dit wetsartikel tegen het licht te houden. Gemeenten vinden het vaak lastig om alle partijen aan tafel te krijgen en om binnen deze complexe vraagstukken tot effectieve afspraken te komen. Tegelijkertijd zijn er ook gemeenten waarbij dit wel lijkt te lukken. Het thema is daarom bij uitstek geschikt voor het voeren van een lerende dialoog.